DE ALGMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS: 

De Algemene Voorwaarden Surfin’ Festival 2024 zijn van toepassing op overeenkomsten die door NSSV Aeolus met bezoekers van het evenement “Surfin’ 2024” worden gesloten. 

De Surfin’ 2024 organisatie wordt gevormd door de Surfin’ commissie met ondersteuning vanuit het bestuur der NSSV Aeolus.  

Tik- en spellingsfouten voorbehouden 

 1. De Surfin’ organisatie (hierna ook wel organisatie) kan deze algemene voorwaarden te allen tijden geheel of gedeeltelijk wijzigen 
 1. Door een ticket aan te schaffen en/ of gebruik te maken van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (waaronder tevens de camping), stemt iedere bezoeker automatisch in met deze algemene voorwaarden en de huisregels. 
 1. Dit jaar is het exclusief voor contributie betalende leden van NSSV Aeolus mogelijk om hun Surfin’ ticket aan te schaffen door middel van een kortingscode. De kortingscode is per persoon slechts eenmalig geldig voor de koop van een eigen/ persoonlijk toegangsbewijs. Een gekocht festivalkaartje waarbij onterecht gebruik is gemaakt van de kortingscode geeft geen recht op een geldig toegangsbewijs voor Surfin’. NSSV Aeolus kan bij de verkoop van een festivalkaartje waarbij onterecht gebruik is gemaakt van de kortingscode een naheffing eisen van 15 euro bij de koper. Na het betalen van de naheffing heeft de koper recht op een geldig toegangsbewijs.  
 1. Het betreden van het terrein (waaronder de camping), het bijwonen van optredens en het participeren in (sport)activiteiten zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. 
 1. De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of lichamelijk letsel aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden. 
 1. De Surfin’ organisatie heeft het recht de Surfin’ 2024 geheel of gedeeltelijk niet door te laten gaan, programma, datum en tijden te wijzigen, zonder dat in die gevallen bezoekers aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. 
 1. In het geval van een ongeluk of schade aan het eigendom van NSSV Aeolus geldt het schadeformulier. Wordt de schade niet gedekt door het schadeformulier behoudt NSSV Aeolus het recht de schadeveroorzaker op een andere rechtsgrond aansprakelijk te stellen voor de gemaakte schade. 
 1. Binnen 5 werkdagen na de aanschaf van een entreekaartje voor de Surfin’ 2024 dient aan de betalingsverplichting te zijn voldaan. De Surfin’ 2024 organisatie kan bepalen dat het ticket vervalt wanneer er niet op tijd is voldaan is aan de betalingsverplichting. Indien een ticket vervalt behoudt de organisatie van de Surfin’ 2024 het recht tot herverkoop van het ticket. 
 1. Indien binnen 5 werkdagen de betaling is voldaan wordt het ticket per mail naar je opgestuurd. Tickets worden na betaling niet teruggenomen door de organisatie, maar kunnen wel doorverkocht worden. Geef bij het doorverkopen van het ticket de naam van de koper door aan de organisatie.  Doorverkoop van kaarten is op eigen riscio.  
 1. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden accepteert u dat er tijdens de Surfin’ 2024 foto- en/ of videomateriaal wordt verzameld. Dit beeldmateriaal kan op diverse mediakanalen van NSSV Aeolus worden geplaatst. NSSV Aeolus streeft ernaar om voor de publicatie van beeldmateriaal nogmaals de desbetreffende persoon om toestemming te vragen.  
 1. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de Surfin’ 2024 commissie en het bestuur van NSSV Aeolus. 
 1. Om een ticket voor Surfin’ 2024 te kopen, dien je minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Ouders mogen ook tickets kopen voor hun eigen kinderen, waarbij kinderen jonger dan 6 jaar gratis toegang hebben.
 1. Het festivalterrein is vanaf 21uur op vrijdag en zaterdagavond alleen nog maar toegankelijk voor personen van 18 jaar of ouder.  
 1. Ouders zijn in alle opzichten verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van hun kinderen tot en met 18 jaar. NSSV Aeolus is niet aansprakelijk nog verantwoordelijk voor kinderen op het festivalterrein. Het meenemen van kinderen is geheel op eigen risico. De Surfin’ 2024 organisatie heeft geen rekening gehouden met kinderen bij het samenstellen van het programma. 
 1. Het is verboden (eigen) alcoholische drank, vuurwerk, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het festivalterrein.  
 1. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Wilt u toch een hond meenemen dan dient u dit met de organisatie te overleggen.  
 1. Gedurende het festival dient u uw polsbandje om te houden. Een polsbandje verschaft u toegang tot het festivalterrein, de activiteiten, eten en de camping.  Bent u het polsbandje verloren zoek dan iemand van de Surfin’ 2024 organisatie voor een nieuw polsbandje. De Surfin’ 2024 organisatie is niet verplicht u een nieuw polsbandje te verschaffen.  
 1. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden, huisregels of het schadeformulier? Stuur dan een mail naar surfin@nssvaeolus.nl